Uw Privacy

Vele clientèle van ons werken in topfuncties en/of zijn vooraanstaande (bekende) personen.
Uw privacy en de privacy van de dames is daarom van uiterst belang! Wij onderscheiden ons van andere bureaus door zeer discreet te werk te gaan en discretie te waarborgen in beleid, geheimhoudingsverklaringen met personeel en systeembeveiliging.

Uw gegevens

Om succesvol te kunnen bemiddelen, vragen wij bij een escortboeking uw adres en telefoonnummer.

Deze noteren wij in een beveiligd systeem op een externe cloudserver. Uw gegevens worden daardoor niet op gevoelige individuele computers opgeslagen. Wij communiceren uw gegevens enkel mondeling aan personeel die uw boeking zullen verzorgen.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw boeking op dat moment. Wij bewaren uw gegevens in een beveiligd cloudsysteem en worden pas weer beschikbaar gemaakt voor personeel zodra u nogmaals contact met ons op neemt. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel dan uw boeking gebruikt! Tenzij anders met u overeengekomen.

Onze gegevens.

De dames werken graag discreet. Wij verwachten van onze clientèle dat ze ook discreet met de dames om zullen gaan. Mochten wij klachten krijgen van de dames of op welke wijze dan ook signalen krijgen over mogelijke discretie beschadiging door onze clientèle, dan zullen wij (mogelijk juridisch) stappen ondernemen. Dit ter bescherming van de dames.